Guitar 1/2 maple

12.000.000  10.000.000 

  1. Cấu hình Mặt :Thông sitka
  2. Lưng Hông :gỗ maple
  3. Dáng :1/2
  4. Khóa :đúc cao cấp
  5. Ngựa lược xương bò 
  6. ngựa : Rosewood
  7. -bảo hành 5 năm đối với dòng sản phảm này !
  8. bạn sẽ được tặng bao da capo phím gảy …