Nhẫn 04L-1 classic guitar

3.800.000 

Cấu hình Mặt :Top spruce 

Lưng Hông :ovankol

Ngựa lược xương bò 

Cần đàn: mahoganny

ngựa : Rosewood

Ngựa  Indian Rosewood

Bảo hành 3 năm đối với sản phẩm này !