Nhẫn 06L-SM classic guitar

8.000.000 

Cấu hình Mặt :Engelmann Spruce

Lưng Hông :maple 

Ngựa lược xương bò 

Cần đàn: mahoganny

Ngựa  Indian Rosewood

tút: Indian Rosewood

Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm này !