nhẫn guitar custom angleman +REDWOOD

30.000.000 

nhẫn guitar custom angleman +REDWOOD

Cấu hình Mặt :angleman 

cần :mahogany

Lưng Hông : SAPELE +KOA Hawaii

Ngựa lược xương bò dây :elixi

tút: ebony

bảo hành 10 năm với dòng sản phẩm này của nhẫn guitar !