nhẫn guitar custom SAPELE+REDWOOD limit

32.000.000  28.000.000 

đây là cây đàn được nhẫn guitar custom với cậu tạo :

mặt top : là gỗ  redwood

lưng hông : SAPELE +KOA Hawaii

tút: ebony

nhẫn guitar bảo hành 10 năm dối với sản phẩm này !