nhẫn guitar custom walnut +redwood limit

27.000.000  24.000.000 

đây là cây đàn được nhẫn guitar custom với cậu tạo :

mặt top : là gỗ  redwood

lưng hông : walnut

tút: ebony

nhẫn guitar bảo hành 10 năm dối với sản phẩm này !