Palor Acoustic Guitar cẩm ấn

4.000.000  3.500.000 

Cấu hình Mặt :thông sitka 

Lưng Hông :lamilate cẩm ấn

Khóa :đúc cao cấp

Ngựa lược xương bò dây : Alice 436

ngựa : Rosewood

-bảo hành 2 năm đối với dòng sản phảm này !