Nhẫn 06L-SMA classic guitar

8.000.000 

  1. Cấu hình Mặt :Engelmann Spruce
  2. Lưng Hông :maple 
  3. Ngựa lược xương bò 
  4. Cần đàn: mahoganny
  5. Ngựa  Indian Rosewood
  6. tút: Indian Rosewood
  7. Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm này !