Nhẫn OM06 Acoustic Guitar

8.500.000 

Cấu hình Mặt :thông sitka Spruce

Lưng Hông :spapted flame maple

Ngựa lược xương bò 

Cần đàn: mahoganny

Ngựa  Indian Rosewood

tút: Indian Rosewood

Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm này !